#

Actualitat

fotoGran_25_calmespai_fisioterapia

Fisioteràpia de l'ATM

En la majoria dels casos es veu afectada la musculatura orofacial i per això, cada vegada més pacients es queixen de dolor a la cara, al cap o al coll. La fisioteràpia de l'ATM és una eina fonamental en el tractament d'aquest tipus de patalogies i encara més, la necessitat de dur a terme un abordatge mutidisciplinar.

Alguns dels símptomes poden ser:

- Dificultat per obrir la boca.
- Dolor a les articulacions de la mandíbula.
- Apretar i serrar les dents.
- Sensació que la mandíbula es desencaixa.
- Sorolls articulars.
- Despertar-se amb molta tensió o sensació de bloqueig.